Förstå dina bildäck

Däck är en viktig del av fordonssäkerheten. Däcken är fordonets enda kontaktyta med vägen och måste ständigt ge tillräckligt bra väggrepp och dragkraft i alla väglag och på alla sorts underlag. 

Läs mer

Vinterdäck - säkerhet

Däck är den enda delen på bilen som är i kontakt med vägen. Säkerhet vid acceleration, bromsning, styrning och svängning beror alla på en relativt liten yta som har vägkontakt. Det är därför av största vikt att däcken ständigt hålls i bra skick  och är lämpliga för väglaget.

Läs mer

Motorcykeldäck - säkerhet

Moderna motorcyklar varierar stort i design och specifikationer, de inkluderar scooter och terrängfordon för att täcka olika behov och intressen såsom, tävlingar, sport, stadsmiljö, terräng, fritid och nöje.

Läs mer

TRYCK - SÄKERHET

Däcken är det viktigaste för vägsäkerheten, eftersom de är den enda kontakt fordonet har med vägytan. Grundläggande kontroller som att tillse att däcken är rätt trycksatta är avgörande, eftersom tryckluften i ett lastbilsdäck ska klara belastningen av både lastbilens vikt och dess last

Läs mer

HUSVAGN OCH SLÄPKÄRRA - DÄCKSÄKERHET

Däcket är den enda del av husvagnen eller släpkärran som har kontakt med vägytan. Säkerhet vid acceleration, inbromsning, styrning och kurvtagning beror alla på däckets relativt lilla kontaktyta med vägbanan. Dessutom spelar däcken en grundläggande roll i husvagnens fjädringssystem. 

Läs mer

DÄCKMÄRKNING

Bränsleförbrukningen och vägsäkerhet beror till stor del på ditt körsätt. Eko-körning kan minska bränsleförbrukningen väsentligt. Håll en jämn hastighet med låga varvtal och växla upp tidigt. Däcktrycket påverkar både väggreppet i vått väglag och bränsleförbrukningen – kontrollera dina däck regelbundet och se till att de håller rekommenderat tryck.

Läs mer

Däckfinnare

©2020 Maxxis Sverige