MAXXIS VÄLKOMNAR INFÖRANDET AV NYA EU-DÄCKMÄRKNINGEN

Du behöver veta följande om den nya märkningen. Bränsleförbrukningen och vägsäkerhet beror till stor del på ditt körsätt. Eko-körning kan minska bränsleförbrukningen väsentligt. Håll en jämn hastighet med låga varvtal och växla upp tidigt.

Läs mer

VARFÖR INFÖRA LAGAR OM MÄRKNING AV DÄCK?

Däck är en viktig bidragande orsak till vägsäkerhet och miljöpåverkan från vägtransporter. Dock har inte alla däck samma prestanda.  Lagen tillåter konsumenter att göra sina egna val när de köper däck. EU:s mål är att vägsäkerheten skall öka och att miljöpåverkan från vägtransporter skall minska.

Läs mer

Däckfinnare

©2020 Maxxis Sverige