Däck är en viktig del av fordonssäkerheten. Däcken är fordonets enda kontaktyta med vägen och måste ständigt ge tillräckligt bra väggrepp och dragkraft i alla väglag och på alla sorts underlag. Därför måste du följa våra grundläggande råd samt svenska lagkrav. Dessa presenteras på följande sidor, Läs noga, detta är livsviktiga råd. De tre grundläggande punkterna när det gäller däck är: däcktryck, däckets skick och mönsterdjup.

DÄCKTRYCK

Håll dig till det däcktryck som rekommenderas av fordonets tillverkare. Fel tryck i däcken kan påverka din kontroll över fordonet, orsaka däckslitage i förtid eller helt förstöra däcket.

Vi rekommenderar att däcktrycket kontrolleras regelbundet, åtminstone en gång i månaden och före varje längre resa. Även reservdäcket skall kontrolleras.  

Däcktrycket skall kontrolleras när däcket är kallt, d.v.s. innan fordonet har körts en längre sträcka. När däcket blir varmt ökar däcktrycket vilket är helt normalt.   

Läs mer

DÄCKETS SKICK OCH FEL

Kontrollera däcket noga, mönsterdjup och sidoväggar för att se om det finns något felaktigt slitage eller annan skada.

Nedan visar vi vad du se på när du kontrollerar dina däck, och vi ger dig möjliga felorsaker.

Däck kan bli skadade av en mängd olika orsaker. Det är sällan det beror på tillverkningsfel. Vi på Maxxis är så säkra på kvaliteten på våra däck vad gäller  tillverkningsfel eller råmaterialfel att vi erbjuder  en 100% livslång garanti.  

Läs mer

MÖNSTERDJUP

Kontrollera däckmönstret regelbundet.

Mönsterdjupmarkeringar finns i slitbanan mellan klackarna i mönstret. När markeringarna är i nivå med mönstret är djupet vid 1,6 mm, som är den lagliga gränsen för däckmönsterdjup för sommardäck.  

Rekommendationen är att byta sommardäck när mönstret är 3 mm. Ju mindre mönster däcket har, desto längre stoppsträcka på våt vägbana och desto större risk för att få sladd. 

Läs mer

DÄCKETS LIVSLÄNGD

Det normala är att däcket slits ut, inte att det blir en säkerhetsrisk p.g.a. hög ålder.
Därför är skador p.g.a. av ålder mer vanligt hos däck som sitter på husvagnar, släpkärror och på bilar som bara används sällan, såsom veteranbilar.

Däck slits naturligt av att utsättas för värme, sol och regn.

Läs mer

DÄCK OCH LAGKRAV

Däcket måste vara av avsedd typ för fordonet, fritt från skador och trycksatt till rekommenderat tryck.  

För sommardäck går den lagliga gränsen vid 1,6 millimeter mönsterdjup. Vi rekommenderar minst 3 millimeter för bästa väggrepp vid vått väglag.

För vinterdäck går den lagliga gränsen vid 3 mm. Vi rekommenderar minst 5 millimeter för bästa väggrepp vid halt väglag.

Transportstyrelsens hemsida kan du läsa mer om vilka regler som gäller för däcken på ditt fordon.

Läs mer

OLIKA TYPER AV DÄCK

Standarddäck för bilar har vanligen ett symmetriskt mönster runt hela däcket.  En del specialbilar har dock däck med särskilda mönster. Dessa assymmetriska däck och riktningsbestämda däck måste monteras åt rätt håll på hjulet.

 

Läs mer

INFÖR UTLANDSRESOR

Innan du tar din bil utomlands, särskilt vintertid, bör du undersöka vilka däckkrav som finns där. I vissa europeiska länder är vinterdäck obligatoriska,  såsom Österrike, Bosnien, Estland, Finland, Tyskland, Island, Lettland, Litauen, Slovenien och Sverige. Ett antal andra länder såsom Tjeckien, Frankrike, Georgien, Italien, Norge, Spanien och Schweiz har vissa restriktioner i särskilda regioner.

 

Läs mer

SIDOVÄGGEN

Sidoväggen på ett modernt bildäck innehåller flera olika symboler, ord, bokstäver och nummer. Dessa ger nödvändig information om däcket, så det är viktigt att veta vad de betyder.

 

Läs mer

BELASTNINGSINDEX

Belastningsindex är en standard som visar maximal belastningskapacitet som varje däck är tillverkat att tåla vid rekommenderat däcktryck. Belastningsindex står angivet på däckets sidovägg som ett två- eller tresiffrigt nummer, efter däckets dimensioner. Diagrammet nedan visar dessa index och den motsvarande bärande kapaciteten för varje värde. Montera alltid däck med tillräcklig belastningskapacitet enligt rekommendation från fordonstillverkaren. Att montera ett däck med fel kapacitet kan göra att bilförsäkringen inte gäller.

Läs mer

HASTIGHETSINDEX

Hastighetskapacitet för däcket är den maximala hastighet som ett däck tål vid sin rekommenderade belastningskapacitet.

Hastighetindex baseras på vetenskapliga tester där däcket har körs i 10-minutersintervaller var 10 km/h tills den erfordrade kapaciteten har uppnåtts. Hastighetsindex är angivet på däckets sidovägg som en bokstav efter belastningsindex. Överskrid inte hastighetsindex och om möjligt montera inte däck med olika hastighetsindex. Att välja ett däck med ett lägre hastighetsindex än det som fordonstillverkaren rekommenderar kan göra att bilförsäkringen inte gäller.

Läs mer

DÄCKBYTE

Rekommendationen är att de nyaste däcken monteras på bakre axeln.

Branschforskning visar att med nya däck baktill så kommer ytvatten att kunna skingras bättre, vilket förbättrar bromsförmågan i rak riktning. Motsvarande, om de bakre däcken är slitna så finns risk att bilen blir överstyrd.

Det har även visat sig att det ofta blir en större styrförlust när ett bakdäck får punktering, så därför är det klokt att montera däck med djupare och säkrare mönster på bakhjulen.

Läs mer

ROTERA DÄCKEN

Däckens livslängd kan ofta förlängas genom att ibland rotera dem, efter ca 500 mil.  Detta utjämnar däckens slitage.

På framhjulsdrivna bilar slits framdäcken mycket snabbare, ofta dubbelt så snabbt som bakdäcken. 

På bakhjulsdrivna bilar är det ingen större skillnad mellan slitage fram och bak. Tänk på säkerhetsaspekten när du byter plats på däcken. De nyaste däcken skall sättas baktill oavsett om bilen är framhjulsdriven eller bakhjulsdriven.

 

Läs mer

Däckfinnare

©2020 Maxxis Sverige