HUSVAGN OCH SLÄPKÄRRA - DÄCKSÄKERHET

Oberoende av vilka däck som monteras på dragbil, husvagn, lastvagn eller husbil är det avgörande för säkerhet och stabilitet att alla däck är rätt trycksatta för aktuell last. Däck som har för lågt lufttryck går lättare sönder och kan resultera i förlust av kontroll över fordonet.

Läs mer

VÄLJA RÄTT DÄCK

Vilket originaldäck en husvagn ska ha bestäms gemensamt av husvagns- och däcktillverkarna och de tar hänsyn till olika aspekter. Byt aldrig däckdimension eller typ utan att rådfråga husvagns- eller däcktillverkaren. I vissa europeiska länder är det olagligt att använda ersättningsdäck som skiljer sig i fråga om dimension, belastningsindex eller hastighetsindex från originalmonterade däck.

Läs mer

ÖVERBELASTNING

Överbelastade däck är mycket farliga och ska undvikas till varje pris. En dåligt fördelad last kan också leda till överbelastning av däck även om den maximala totala tillåtna lasten inte överskrids. 

Läs mer

RESERVDÄCK/HJUL

Vi rekommenderar starkt att man har med ett kompatibelt reservhjul och däck för husvagnen. Eftersom husvagnsdäck och hjul sällan har samma storlek som dragbilen, får inte reservdäcket och hjulet från dragbilen användas på husvagnen, inte ens i en nödsituation.

Läs mer

NOSVIKT

Erfarenhet och forskning visar att nosvikten skall vara ca  5% - 7% av den aktuella belastningsvikten för optimal stabilitet. Dock kan den begränsas av dragbilens tillverkargräns och/eller husvagnens dragkroksgräns.

Läs mer

VINTERFÖRVARING

Alla däck skall kontrolleras regelbundet för att upptäcka eventuella tecken på slitage och defekter, detta är särskilt viktigt för husvagnar som inte har använts på en längre tid. För husvagnar, husbilar och släpvagnar som inte används på vintern bör däcken undersökas noga före användning på våren och sommaren.

Läs mer

INSPEKTION OCH KONTROLLER

Rätt tryck är nödvändigt för säkerheten och däckets hållbarhet. Dessutom, när däcken är rätt trycksatta maximeras deras effektivitet och det minskar bränslekonsumtionen och CO2-utsläppen.

Läs mer

Däckfinnare

©2020 Maxxis Sverige