Däcken är det viktigaste för vägsäkerheten, eftersom de är den enda kontakt fordonet har med vägytan. Grundläggande kontroller som att tillse att däcken är rätt trycksatta är avgörande, eftersom tryckluften i ett lastbilsdäck ska klara belastningen av både lastbilens vikt och dess last.

VARFÖR ÄR DÄCK VIKTIGA?

Däcken måste underhållas väl för att hålla fordonet stabilt i kurvtagningar, samarbeta med fordonets fjädringssystem och hjälpa fordonet att accelerera och bromsa effektivt.  

 

Läs mer

DÄCKUNDERHÅLL


När man kör på vått väglag hjälper däckmönstret till att ta bort ytvattnet från vägbanan. När mönstret börjar slitas ned förlorar däcket gradvis sin förmåga att ta bort allt vatten från vägbanan och detta ökar bromssträckan på vått väglag.  Ju mindre mönster, desto större risk för vattenplaning.

Läs mer

GODA RÅD

Kontrollera lufttrycket på lastbilsdäcken innan du lämnar verkstaden eller en gång i veckan om så behövs.

Däcktrycket bör kontrolleras mot fordonstillverkarens rekommenderade tryck för axellast (eller däcktillverkarens rekommenderade arbetstryck). Kontrollera trycket när däcken är kalla eller när fordonet har körts under 5 km.

Läs mer

Däckfinnare

©2020 Maxxis Sverige