Däck är den enda delen på bilen som är i kontakt med vägen. Säkerhet vid acceleration, bromsning, styrning och svängning beror alla på en relativt liten yta som har vägkontakt. Det är därför av största vikt att däcken ständigt hålls i bra skick och är lämpliga för väglaget.

VARFÖR VINTERDÄCK?

Vinterdäck ger:

  • Högre vägsäkerhet under de kalla vintermånaderna
  • Väsentligt kortare stoppsträcka på både våt och torr vägbana vid låga temperaturer.
  • Längre körsträcka än sommardäck på vinterväglag. Slitaget på sommardäck ökar när de används på vinterväglag, det reduceras med 20% av körsträckan.

Se ett urval av våra vinterdäck nedan:

Läs mer

Farligt väglag

Lufttemperatur är en avgörande faktor för däckets prestanda. När det blir under +7°C börjar gummiblandningen i sommardäck att hårdna, vilket ger det ett sämre väggrepp.

Gummiblandningen i vinterdäck innehåller mer naturligt gummi och en speciell kiselblandning för att minska förhårdningseffekten, ge extra väggrepp och kortare stoppsträckor i kallt och vått väglag.

Läs mer

DÄCKKONTROLL

Kontrollera dina däck regelbundet

Alla bilister oavsett om de använder vinterdäck eller inte, bör kontrollera sina däck regelbundet under vintern för att försäkra att däcken är i bästa möjliga skick för maximal säkerhet.

Läs mer

Däckfinnare

©2020 Maxxis Sverige