Proving Track - Track Overview

Maxxis har investerat ca 150 miljoner USD i en egen ny testbana som tog flera år att planera och bygga.

Banan öppnade 2012 i Kunchan nära Shanghai. Därmed har Maxxis öppnat en av få exklusiva, privatägda testbanor i Kina.  Med denna ytterst noggranna testverksamhet är  Maxxis relationer med de större biltillverkarna stark.

.

En annan exklusiv  Forsknings- och Utvecklingsutrustning som Maxxis  har är den s.k. MTS Flat Trac III, som testar däck i höga hastigheter resp. jämna hastigheter.  Maxxis har även akustikhallar, som är utrustade med STSF-mjukvara för att kartlägga däckets ljudegenskaper.

 

 

HUVUDDELAR

 HÖGHASTIGHETSBANA

Total längd 4,5 km. Trefilig körbana med vägbankar.   Velodrom: 12 meter bred/6 meter hög.

 • Utformad så att fordonet kan hålla en hastighet av upp till 230 km/h utan att sakta ner i kurvorna.
 • Högprestandadäck måste testas i höga hastigheter.

 ALLMÄN TESTBANA

Total längd 1,2 km, bredd 40 meter.

 • Bredden på 40 meter ger möjlighet att bedöma filbyten vid höga hastigheter och slalomkörning.      Den allmänna testbanan är sammanbunden med Höghastighetsbanan för att testa manövrar i höga hastigheter.

 BROMSTESTBANA

Total längd 1,2 km. Inkluderar 200 meter testyta.

 • Friktionskoefficienten på vägbanan sträcker sig från 0,2 to 0,8.
 • Lågfriktionskoefficienten på vägbanan simulerar snö/is-förhållanden. Den används även för att testa ABS-funktion.

 ISO BULLERTESTBANA

 • Utformningen på testbanan och markbeläggningen följer internationell standard.

 TESTBANA FÖR BULLERVIBRATION

 • Denna testbana har åtta olika vågiga vägbanor med enkla eller flera vågor i olika storlekar.
 • Denna testbana utvärderar däckets och fordonets fjädringssystem – här undersöks deras förmåga att dämpa och absorbera buller och vibrationer.
 • Testbanan har också vägbanor med fem olika grader av ojämnheter för att utvärdera bullerspektrumet från däcket och fordonet vid olika ljudfrekvenser.

 HALKBANA

Total LÄNGD 1,4 km

 • Simulerar halt väglag för att testa halkdragkraft och vattenbortträngningsförmåga.
 • Vattenytdjupet kan justeras upp till 10 mm för att utvärdera vattenplaningsmekanismer i längdriktning och tvärgående riktning.

 TORRBANA

Total längd 2,5 km

 • Banan är utformad med olika kurvor för att utvärdera kurvtagning i olika hastigheter. Denna bana används också för test av fordonsstabilitet under kraftiga manövrar såsom inbromsningar, kurvtagningar, accelerering och fartminskningar.

 TORRHALKKBANA 

Radie 125 meter.

 • Erbjuder idealiska förhållanden för utvärdering av däckens och fordonets dynamiska prestanda vid aggressivt körsätt.
 • De senaste och främsta tekniska mätinstrumenten används för att undersöka stabiliteten på däcket och fordonet.

 VÅTHALKBANA

Område: 60 meter

 • Sex olika vägbanor med olika friktionskoefficient.
 • Automatiska sprinklersystem för att ge ett jämnt vattenlager på vägbanans yta.
 • De senaste och främsta tekniska mätinstrumenten används för att undersöka stabiliteten hos däcken och fordonet på vått och halt väglag.

 ALLMÄN HÅLLBARHETSTESTBANA

 • 4 600 meter område med en bredd av sju meter
 • Två vägbanor med nio olika material på vägytan för att utvärdera däckets och fordonets fjädringssystem när det utsätts för tuffa vägbanor.

 

 VATTENPLANING - TESTOMRÅDE

 • Detta område har en höghastighetskamera som kan ta upp till 5000 bilder per sekund. Kameran är installerad i marken och täckt med härdat glas.  Kameran fångar upp hur vattnet tränger igenom däckmönstret, så att vi kan utvärdera  däckets prestanda vid vattenplaning.

Däckfinnare

©2020 Maxxis Sverige